مشخصات
تمامی آچارها فورج شده و برای پوشش دهی (آبکاری)، از لعاب گالوانیزه استفاده شده است.

شرکت جک ایران تولید کننده انواع آچار چرخهای زیر است:

24×19

27

27×24

30×27

32×27

33×27

34×27

32×30

32×38